Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες στις Υπηρεσίες Διαδικτύου.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί τι σημαίνει υπηρεσίες διαδικτύου και να γνωρίζει τις αρχές που διέπουν την απόκτηση πληροφοριών από υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

 

Αντικείμενα Αξιολόγησης

 

Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν

 

Χρήση φυλλομετρητών

Εκτός σύνδεσης

Εύρεση κειμένου

Δημιουργία των σελίδων να είναι διαθέσιμες εκτός σύνδεσης

Εύρεση αντικειμένων σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας την αναζήτηση

Πρόσβαση σε διευθύνσεις του διαδικτύου

Συλλογή δεδομένων από μια ιστοσελίδα

Κατέβασμα δεδομένων από μια ιστοσελίδα

Αποθήκευση δεδομένων που έχουν κατέβει

Χρήση μηχανής αναζήτησης

Αναζήτηση

Χρήση λογικών χειριστών για το φιλτράρισμα της αναζήτησης

Χρήση των αγαπημένων

Αγαπημένα

Φόρτωση ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας τα Αγαπημένα

Προσθήκη της τρέχουσας ιστοσελίδας στα Αγαπημένα

Πληκτρολόγηση της διεύθυνσης ιστοσελίδας στα Αγαπημένα

Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μηνύματα

Κείμενο

Υπογραφή

Εμφάνιση

Απάντηση σε μια ομάδα ταχυδρομείου

Επισύναψη αρχείου σε ένα μήνυμα

Αντιγραφή/ επικόλληση κειμένου ανάμεσα στα μηνύματα

Αντιγραφή/ επικόλληση κειμένου από άλλη εφαρμογή στο μήνυμα

Ρύθμιση της αυτόματης υπογραφής

Τροποποίηση της εμφάνισης της γραμμής κατάστασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διαχείριση του βιβλίου διευθύνσεων

Διευθύνσεις

Εντοπισμός διεύθυνσης μέσα στο βιβλίο διευθύνσεων

Προσθήκη μιας νέας διεύθυνσης μέσα στο βιβλίο διευθύνσεων

Αλλαγή μιας υπάρχουσας διεύθυνσης

Διαγραφή μιας υπάρχουσας διεύθυνσης

Επαφές

Δημιουργία ομάδων επαφών

Μετακίνηση διευθύνσεων ανάμεσα σε ομάδες

Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού Gmail

Δημιουργία λογαριασμού Gmail

Χρήση του φυλλομετρητή για την δημιουργία του λογαριασμού Gmail Syllabus Έκδοση 4.3_1 – Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Χειριστής Η/Υ Εγκρίθηκε από: Τάκη Νικόλαο Vellum Diploma in IT Skills Professional Ισχύει από: 2/7/20 Vellum Global Educational Services Σελίδα 21 από 37

Διαχείριση Λογαριασμού Gmail

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος

Επισύναψη αρχείου

Διαγραφή Μηνύματος

Δημιουργία Επαφών

Δημιουργία ομάδων επαφών

Internet Advertising

Διαφήμιση στο διαδίκτυο και μάρκετινγκ

Εισαγωγή στην online διαφήμιση

Online Advertising στην Ελλάδα

Διαφοροποίηση Online – Offline Advertising

Τρόποι Online Διαφήμισης

H Θέση που εμφανίζεται ένα site στης μηχανές αναζήτησης

Πως ψάχνουν οι χρήστες στο Google

Βασικές συμβουλές SEO

Εισαγωγή στο Google AdWords- AdSense-Facebook

Τι είναι το AdWords – AdSense

Πλεονεκτήματα Διαφήμισης με AdWords

AdSense-Facebook

Που εμφανίζονται οι διαφημίσεις

Δημιουργία της Πρώτης Καμπάνιας

Βήμα AdWordsAdSense-Facebook

Δημιουργία & Δομή ενός λογαριασμού

Περιήγηση στο interface του λογαριασμού

Δημιουργία Καμπάνιας

Βασικές Ρυθμίσεις Καμπάνιας

Δημιουργία διαφήμισης

Προσθήκη Λέξεων Κλειδιών

Δημιουργία YouTube καμπάνιας

Διαφήμιση στο δημοφιλέστερο Site

Ο ρόλος της διαφήμισης στο YouTube

Προδιαγραφές video

Πληρωμές με Cost Per View

Στόχευση και ομαδοποίηση

Πληρωμές και στατιστικά

Ρύθμιση του κόστους ανά κλικ

Ρύθμιση του ημερήσιου Budget

Χρεώσεις και Τιμολόγια Google Syllabus Έκδοση 4.3_1 – Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Χειριστής Η/Υ Εγκρίθηκε από: Τάκη Νικόλαο Vellum Diploma in IT Skills Professional Ισχύει από: 2/7/20 Vellum Global Educational Services Σελίδα 22 από 37

Κατανόηση των στατιστικών για καμπάνιες, ομάδες και λέξεις-κλειδιά

Βασικές Αναφορές Στατιστικών

Προσέγγιση του Εxpression web 4

Τα βασικά για έναν ιστότοπο (website)

Το περιβάλλον εργασίας του Expression web 4

Ρυθμίσεις

Διάταξη ενός ιστού και σχεδίαση

Ορισμός του θέματος

Χρήση πινάκων διάταξης

Δημιουργία δυναμικού προτύπου web 4

Περιεχόμενα ενός ιστού

Δημιουργία αρχικής σελίδας

Προσθήκη κειμένων, μορφοποίηση

Εισαγωγή ιστοσελίδας στο site

Πίνακες, Εικόνες

Χρήση CSS για μορφοποίηση

Τα βασικά για CSS

Δημιουργία και τροποποίηση CSS

Εργασία με υπερσυνδέσεις

Προσθήκη στοιχείων

Πλήκτρο με ανάδραση

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

Δημιουργία rollover

Προσθήκη ήχου

Εργασία με επίπεδα

Προσθήκη προχωρημένων στοιχείων

Φόρμες, σημεία εισαγωγής κειμένου

Πλήκτρα εντολών, ετικέτες, πλήκτρα επιλογής

Σύνθετα πλαίσια

Εισαγωγή εικόνων, clipart, αντικειμένων (flash κλπ.)

Προσαρμογή εικόνας, μικρογραφία

Επεξεργασία εικόνας, χρήσιμα εργαλεία

Συμπλήρωση και δημοσίευση web site. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Κατανόηση των κίνδυνου μόλυνσης από ιό

Κατανόηση της χρήσης αντιβιοτικών εφαρμογών και του τείχους προστασίας .

Κατανόηση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Μόλυνση από ιό κατά το κατέβασμα αρχείων από το διαδίκτυο

Μόλυνση από ιό με την λήψη επισυναπτόμενου αρχείου με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σημασία της ενημέρωσης της αντιβιοτικής εφαρμογής.

Χρήση του τείχους προστασίας

Χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού σε ηλεκτρονικά μηνύματα

 

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι απαντούν 40 ερωτήσεις.

Υπηρεσία Click Away
Γρήγορα και αξιόπιστα
Συμβατά Toner και Μελανάκια
Εξαιρετικές επιλογές για συμβατά αναλώσιμα