Στη συγκεκριμένη ενότητα ο εξεταζόμενος εξετάζεται σε θέματα όπως η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σε ποιους απευθύνεται, μεθόδους και τεχνικές προστασίας των προσωπικών του δεδομένων καθώς επίσης και στρατηγικές και τεχνολογίες που τον βοηθούν να προστατέψει την ιδιωτικότητά του. Ακόμη, εξοικειώνεται με τα μαζικά δεδομένα (Big Data), τα οποία αποτελούν ένα ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο εφαρμογής τα τελευταία έτη, και με τη χρήση αυτών στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Αντικείμενα αξιολόγησης

Κριτήρια απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν

 

Ειδικός Πληροφορικής σε θέματα προστασίας δεδομένων

Γνώση του Ευρωπαϊκου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 679/2016)

Εισαγωγή στον ΓΚΠΔ

Έκταση εφαρμογής του ΓΚΠΔ

Η έννοια των προσωπικών δεδομένων

Αρμόδιες αρχές

Βασικές αρχές, νομιμότητα της επεξεργασίας και δικαιώματα

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος προστασίας των προσωπικών δεδομένων DPO

Η παραβίαση των διατάξεων του ΓΚΠΔ

Ενδεικτικές οδηγίες για την προετοιμασία των επιχειρήσεων

Τεχνικές ασφάλειας και κρυπτογράφησης

Μέθοδοι προστασίας δεδομένων

Τεχνικά μέσα προστασίας δεδομένων

Βασικές έννοιες στην Κρυπτογραφία

Είδη Κρυπτογραφίας

Κρυπτογραφικά Εργαλεία

Απλές Εφαρμογές της Κρυπτογραφίας

Μηχανισμοί και Αλγόριθμοι Κρυπτογραφίας

Προστασία της ιδιωτικότητας από το σχεδιασμό

Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό

Στρατηγικές σχεδιασμού με βάση την ιδιωτικότητα

Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας

Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων εξ ορισμού Syllabus Έκδοση 4.3_2 – Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Χειριστής Η/Υ Εγκρίθηκε από: Τάκη Νικόλαο Vellum Diploma in IT Skills Professional Ισχύει από: 30/10/20 Vellum Global Educational Services Σελίδα 33 από 37

Ανωνυμία και ψευδωνυμία

Τι είναι Ανωνυμία

Τι είναι ψευδωνυμία

Ανωνυμία ή ψευδωνυμία

Ποια δεδομένα πρέπει να είναι ανώνυμα

Ποιες τεχνικές είναι διαθέσιμες για ανώνυμα δεδομένα

Προστασία της ιδιωτικότητας στα μαζικά δεδομένα

Ορισμός ιδιωτικότητας

Ορισμός μαζικών δεδομένων (Big Data)

Χρήση των μαζικών δεδομένων

Μαζικά δεδομένα & GDPR

Εξέταση της ασφάλειας στο περιβάλλον των μαζικών δεδομένων

Εξέταση της προστασίας της ιδιωτικότητας στο περιβάλλον των μαζικών δεδομένων

 

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι απαντούν 30 ερωτήσεις.

Υπηρεσία Click Away
Γρήγορα και αξιόπιστα
Συμβατά Toner και Μελανάκια
Εξαιρετικές επιλογές για συμβατά αναλώσιμα