Core πληροφορικη

Εκπαίδευση και Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Διαφήμιση

Εκπαίδευση

Σχολή Πληροφορικής

 

Το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «CORE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» συνεργάζεται με το University of Cambridge International Examinations και την Vellum Global Education Services και παρέχει προγράμματα και πιστοποιήσεις Standard και Professional σε τομείς της πληροφορικής που αναμένεται στα επόμενα χρόνια να είναι περιζήτητες.

 

Νέα ενότητα

Πληκτρολόγηση κειμένου

Σήμερα , η γρήγορη πληκτρολόγηση είναι πολύ σημαντική για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Όλο και περισσότερο , οι υπάλληλοι ενός γραφείου θα πρέπει να δημιουργήσουν αναφορές, να συντάξουν γράμματα για πωλήσεις  , να δημιουργήσουν πλάνα επιχειρήσεων , να δημιουργήσουν περιεχόμενο που ανέβει στο διαδίκτυο και πολλά άλλα. Εάν γνωρίζετε την σωστή και γρήγορη πληκτρολόγηση μπορείτε να κερδίσετε πολύτιμο χρόνο και έτσι να αυξήσετε την παραγωγικότητα σας.

 

Βασικές Γνώσεις Υπολογιστών

 Η σειρά μαθημάτων "Βασικές Γνώσεις Υπολογιστών" είναι μια σειρά μαθημάτων που είναι σχεδιασμένη ειδικά για αυτούς που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά τον υπολογιστή ή για αυτούς που χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση σε βασικά θέματα υπολογιστών. Η σειρά μαθημάτων είναι γεμάτη με οθόνες και πραγματικές καταστάσεις που είναι σχεδιασμένες ώστε να νοίωθετε άνετοι και να γνωρίσετε γρήγορα την τεχνολογία των υπολογιστών.

Λειτουργικά Συστήματα

Σε αυτή την σειρά μαθημάτων οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν στα λειτουργικά συστήματα (Window, Linux, Mac) με μαθήματα που άλλοτε εμβαθύνουν πολύ και άλλοτε παραμένουν σε απλό επίπεδο γνώσεων. Όπως και να προσεγγίζονται τα θέματα των λειτουργικών συστημάτων , οι σπουδαστές θα μπορέσουν να ελέγχουν πλήρως τα λειτουργικό σύστημα που τους ενδιαφέρει.

 

 

 

Microsoft Office

Είτε είστε νέος στο Microsoft Office είτε ένας έμπειρος χρήστης , αυτή η σειρά μαθημάτων σας διδάσκει τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του αλλά και εστιάζει σε προηγμένα εργαλεία που όλοι οι σπουδαστές θα βρουν χρήσιμα. Επιπλέον, η σειρά μαθημάτων παρουσιάζει τα νέα χαρακτηριστικά του Office 2007 και θα σας δώσει λεπτομερής οδηγίες για το πως θα χρησιμοποιηθούν.

HTML & E-Commerce

Από απλούς ορισμούς μέχρι και τα περίπλοκα είδη Websites, αυτή η σειρά μαθημάτων προσφέρει σε άπειρους δημιουργούς site τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αναπτύξουν ένα site και για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες φόρμες για κάθε εργασία τους. Η σειρά μαθημάτων επίσης περιγράφει τις διαφορές ανάμεσα σε όλους τους τύπους εικόνων και που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Κάποιες σειρές μαθημάτων επιτρέπουν την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για την πώληση εμπορευμάτων.

 

Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων


Στην σειρά μαθημάτων αυτή περιλαμβάνονται μαθήματα που έχουν σαν σκοπό να μεταδώσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες ενός σύγχρονου προγραμματιστή. Τέλος, υπάρχουν σειρά μαθημάτων που απευθύνεται σε επαγγελματίες που θέλουν να σχεδιάσουν προχωρημένες βάσεις δεδομένων και να διαχειριστούν τα δεδομένα τους με το πιο αποδοτικό τρόπο.

Πολυμέσα (Multimedia)

 

 

 Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μια δυναμικά εξελλισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριότητες. Η τεχνολογία των πολυμέσων επιτρέπει την δημιουργία ελκυστικών περιβαλλόντων με την προσθήκη εικόνας και ήχου. Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν ελεύθερα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στην σειρά μαθημάτων πολυμέσα, παρέχονται όλες οι γνώσεις που είναι απαραίτητες για την δημιουργία μια εφαρμογής πολυμέσων είτε πρόκειται για αρχάριο είτε για έμπειρο προγραμματιστή.

 

 

 

 

Σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «CORE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» συνεργάζεται με το University of Cambridge International Examinations και την Vellum Global Education Services και παρέχει προγράμματα και πιστοποιήσεις Standard και Professional σε τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων που αναμένεται στα επόμενα χρόνια να είναι περιζήτητες.

 

Νέα ενότητα

Πληκτρολόγηση κειμένου

Σήμερα , η γρήγορη πληκτρολόγηση είναι πολύ σημαντική για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Όλο και περισσότερο , οι υπάλληλοι ενός γραφείου θα πρέπει να δημιουργήσουν αναφορές, να συντάξουν γράμματα για πωλήσεις  , να δημιουργήσουν πλάνα επιχειρήσεων , να δημιουργήσουν περιεχόμενο που ανέβει στο διαδίκτυο και πολλά άλλα. Εάν γνωρίζετε την σωστή και γρήγορη πληκτρολόγηση μπορείτε να κερδίσετε πολύτιμο χρόνο και έτσι να αυξήσετε την παραγωγικότητα σας.

 

Στέλεχος γραμματειακής Υποστήριξης

 Είναι μια σειρά μαθημάτων με πιστοποίηση που διασφαλίζει τις απαραίτητες επιχειρησιακές δεξιότητες των στελεχών που εποφορτίζονται με την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη μιας επιχείρησης, μιας βιομηχανίας, ενός φορέα ή ενός οργανισμού.

Γραμματέων Διοίκησης

Είναι μια πιστοποιημένη σειρά μαθημάτων που οφείλει να κατέχει κάθε γραμματέας διοίκησης μιας επιχείρησης , βιομηχανίας ή φορέα. Το εύρος των γνώσεων που καλύπτει αυτή η σειρά μαθημάτων είνια σχεδιασμένο απο την Vellum ώστε να προσδίδει ένα μοναδικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους κατόχους του.

 

 

 

Eιδικός πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών

Είνια μια σειρά μαθημάτων η οποία βεβαιώνει τις ικανότητες και τα προσόντα που οφείλει να έχει ένα σύγχρονο στέλεχος που απασχολείται σε τομείες πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Η ζήτηση για αυτες τις ειδικότητες παραμένει μεγάλη και συνεχώς απαιτούνται πιο εξειδικευμένα προσόντα.

Επιχειρηματικότητα

Είνια μια σειρα μαθημάτων που αναλύει το τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας η οποία αξιολογεί δεξιότητες που σχετίζονται με την Επιχειρηματικότητα έτσι όπως ορίζεται και λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού νομοθετικού πλαισίου.

 

Υποδοχή Ξενοδοχείου


Στην σειρά μαθημάτων αυτή περιλαμβάνονται μαθήματα που έχουν σαν σκοπό να μεταδώσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες ενός σύγχρονου υπαλλήλου σε μια υποδοχή ξενοδοχείου.

Ελληνική και Αγγλική δακτυλογράφηση

 

 

 Η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων κρίνεται πολύτιμη όχι μόνο για επαγγελματίες γραμματείς άλλά και σε λοιπά διοικητικά στελέχη επιχειρίσεων καθώς αναμφισβήτητα συντελεί σε μια πιο παραγωγική και εποικοδομιτική εργασία.

 

 

 

 

Σχολή Οικονομίας

 

Το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «CORE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» συνεργάζεται με το University of Cambridge International Examinations και την Vellum Global Education Services και παρέχει προγράμματα και πιστοποιήσεις Standard και Professional σε τομείς της οικονομίας που αναμένεται στα επόμενα χρόνια να είναι περιζήτητες.

 

Νέα ενότητα

Πληκτρολόγηση κειμένου

Σήμερα , η γρήγορη πληκτρολόγηση είναι πολύ σημαντική για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Όλο και περισσότερο , οι υπάλληλοι ενός γραφείου θα πρέπει να δημιουργήσουν αναφορές, να συντάξουν γράμματα για πωλήσεις  , να δημιουργήσουν πλάνα επιχειρήσεων , να δημιουργήσουν περιεχόμενο που ανέβει στο διαδίκτυο και πολλά άλλα. Εάν γνωρίζετε την σωστή και γρήγορη πληκτρολόγηση μπορείτε να κερδίσετε πολύτιμο χρόνο και έτσι να αυξήσετε την παραγωγικότητα σας.

 

Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

 Είναι μια σειρά μαθημάτων με πιστοποίηση που διασφαλίζει και αξιολογεί τις δεξιότητες που σχετίζονται με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα όπως αυτή ορίζεται και λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού νομοθετικού πλαισίου. Οι γνώσεις που αποκτούνται μέσα από την σειρά μαθημάτων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους κατοχους του.

Οικονομική Διαχείριση με χρήση Η/Υ

Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων το οποίο έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους απασχολούμενους στο χώρο των μηχανογραφημένων λογιστηρίων.

 

 

 

Λογιστική

Είνια μια σειρά μαθημάτων η οποία βεβαιώνει τις ικανότητες και τα προσόντα που οφείλει να έχει ένα σύγχρονος λογιστής για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά θέματα των επιχειρήσεων

Μαθηματικά Επιχειρήσεων

Είνια μια σειρα μαθημάτων που αναλύει το όμορφο κόσμο των μαθηματικών των επιχειρήσεων. Η σειρά μαθημάτων είνια σχεδιασμένη για όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας.

 

Διαχείριση Λογαριασμών


Στην σειρά μαθημάτων αυτή περιλαμβάνονται μαθήματα  που θα βοηθήσουν το διαχειριστή των λογαριασμών μιας επιχείρησης. Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την θέση αυτή και να αποκτήσετε ηγετικά προσόντα. Η διαχείρηση των λογαριασμών δεν είναι μια απλή υπόθεση

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

 

 Έχετε ηγετικά χαρακτηριστικά σαν χαρακτήρας; Μπορείτε να αναλύσετε τις πληροφορίες και την δομή μιας επιχείρησης; Έχετε καλή ικανότητα επικοινωνίας με τους ανθρώπους; Τότε θα πρέπει να παρακολουθήσετε αυτή την σειρά μαθημάτων που σας βοηθάει να επεκτείνετε τις ικανότητες αυτές.

 

 

 

 

Σχολή Μηχανικών

 

Το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «CORE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» συνεργάζεται με το University of Cambridge International Examinations και την Vellum Global Education Services και παρέχει προγράμματα και πιστοποιήσεις Standard και Professional σε τομείς των μηχανικών και τεχνιτών που αναμένεται στα επόμενα χρόνια να είναι περιζήτητες.

 

Νέα ενότητα

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

 Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων που οφείλουν να κατέχουν οι Τεχνίτες Εργαλειομηχανων. Οι τελευταίοι είναι οι ειδικευμένοι τεχνικοί που βασικα χειρίζονται άλλα και εγκαθιστούν , συντηρούν , επισκευάζουν εργαλειομηχανές όπως τόρνος , φρέζα και πλάνη.

 

AutoCAD 2D

 H Σχεδίαση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας ενός μηχανικού. Στην εποχή μας η σχεδίαση αρχιτεκτονικών μηχανολογικών σχεδίων γίνεται μέσω του υπολογιστή με εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία αναλύονται σε αυτή την σειρά μαθημάτων.

AutoCAD 3D

Το AutoCad 3D επιτρέπει στους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές να επικοινωνήσουν πλήρως με τις ιδέες τους μετατρέποντας ένα σχέδιο δύο διαστάσεων σε τρισδιάστατο είτε αυτό βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο είτε σε τελική μορφή.

 

 

 

Τεχνίτης Ψυκτικός

Είναι μια πιστοποιημένη σειρά μαθημάτων που είναι απαραίτητη για ο

ποιοδήποτε επαγγελματία Ψυκτικό. Ο Ψυκτικός είναι ένας επαγγελματίας με ιδιαίτερη ζήτηση καθώς αυξάνεται συνεχώς η χρήση κλιματιστικών σε σπίτια και μεγάλες μονάδες.

Τεχνίτης Ξυλουργός

Είναι μια σειρα μαθημάτων που αναλύει τις δεξιότητες που θα πρέπει να εχει ένας Τεχνίτης Ξυλουργός ώστε να μπορεί να πετύχει στην δημιουργία ξύλινων προϊόντων και κατασκευών.

Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού


Στην σειρά μαθημάτων αυτή περιλαμβάνονται μαθήματα  που θα βοηθήσουν το συντηρητή εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Ελέγχου να πιστοποιήσει τις ικανότητες του.
 
 
 


 

Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

 

Είναι μια σειρά μαθημάτων η οποία βεβαιώνει τις ικανότητες και τα προσόντα που οφείλει να έχει ένα σύγχρονος λογιστής για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά θέματα των επιχειρήσεων

 

 

 

 

 

Microsoft Courses

Εάν θέλετε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας και τις ικανότητες σας στην ομάδα προγραμμάτων του Office τότε είσαστε στο σωστό μέρος. Η Core Πληροφορική μέσα από μια σειρά μαθημάτων σας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσετε καλύτερα τις εφαρμογές που υπάρχουν μέσα στο Office της Microsoft.

Διαφήμιση