Αυτό το πιστοποιητικό είναι βασικών δεξιοτήτων χρήστης υπολογιστή είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και πληροί τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης ΚΥΑ 121929/Η/2014 - ΦΕΚ Βτ2123/01-08-2014 . Είναι αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις δημοσίων οργανισμών. Αυτό το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τις ενότητες

Επεξεργασία κειμένου

Υπολογιστικά φύλλα

Υπηρεσίες διαδικτύου

Οι δεξιότητες των παραπάνω των ενοτήτων εξετάζονται μαζί σε μία ενιαία εξέταση διάρκειας 60 λεπτών μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος εξετάσεων στην Vellum