Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

Δομή και περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης

Αντικείμενα αξιολόγησης

Τα Αντικείμενα Αξιολόγησης προσδιορίζονται από τις ενότητες, το σύνολο των οποίων αποτελεί την εξεταστέα ύλη, και προσδιορίζουν τις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν για να επιτύχουν στην εξεταστική διαδικασία. Oι υποψήφιοι, για να προετοιμαστούν πλήρως για τις εξετάσεις, πρέπει να μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα Αντικείμενα Αξιολόγησης. Κατά την εξεταστική διαδικασία όμως, μπορεί να μην εξεταστούν απευθείας όλα τα Αντικείμενα Αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού του πληκτρολογίου και του ποντικιού του υπολογιστή, καθώς η εξεταστική διαδικασία διεξάγεται με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Περιεχόμενα εξεταστέας ύλης

 

Ενότητα 1: Χρώματα

Αυτόματη διόρθωση χρωμάτων 

Βελτίωση χρωμάτων με χρήση Levels 

Βελτίωση χρωμάτων με χρήση Vibrance

Βελτίωση χρωμάτων με χρήση Curves

Αλλαγή χρωμάτων με χρήση Hue

Μετατροπή εικόνας σε ασπρόμαυρη 

Αλλοίωση χρωμάτων

 

Ενότητα 2: Σχήματα & Κείμενο

Δημιουργία σχημάτων 

Μεταμόρφωση σχημάτων

Δημιουργία κειμένου

Παραμόρφωση κειμένου

Διαβάθμιση χρώματος 

Κείμενο σε ακανόνιστη γραμμή

Κείμενο σε κύκλο

Μεταβλητές γραμματοσειρές

Αντιστοίχιση γραμματοσειρών Syllabus Έκδοση 1.0 – Διεθνές Πιστοποιητικό της Vellum στο Photoshop Vellum International Certificate in Photoshop Vellum Global Educational Services Σελίδα 8 από 10

 

Ενότητα 3: Layer Styles

 Stroke

Bevel & Emboss 

Drop Shadow 

Fill και Opacity

Αφαίρεση λευκού φόντου

Παρουσίαση έργου

 

Ενότητα 4: Περικοπή & Αλλαγή Μεγέθους 

Περικοπή εικόνας

Περικοπή εικόνας σε συγκεκριμένες διαστάσεις 

Διόρθωση της γραμμής του ορίζοντα

Περικοπή εικόνας με χρήση Content-Aware

Αλλαγή μεγέθους εικόνας με χρήση Content-Aware

Μετακίνηση αντικειμένων με χρήση Content-Aware

Αφαίρεση αντικειμένων με χρήση Content-Aware 

Περικοπή εικόνων υπό γωνία

Αφαίρεση περιεχομένου από τις άκρες της εικόνας

Μεγέθυνση εικόνας

 

Ενότητα 5: Επιλογή Αντικειμένων & Masking

Αντιγραφή εικόνας σε άλλη

Διαγραφή φόντου

Εισαγωγή κειμένου πίσω από αντικείμενο

Περικοπή εικόνας μέσα σε κείμενο

Δημιουργία Layer Mask

Συγχώνευση εικόνων

Εναλλαγή κειμένου μέσα και έξω από ένα αντικείμενο

Επιλογή μαλλιών

Επιλογή αντικειμένων με χρήση Color Range

Βελτίωση χρωμάτων με χρήση Color Range

Αλλαγή χρώματος στο δέρμα με χρήση Color Range

Δημιουργία Mask με χρήση Channels

Επιλογή περιοχής εστίασης

Δημιουργία Mask σε ομάδα Layers Syllabus Έκδοση 1.0 – Διεθνές Πιστοποιητικό της Vellum στο Photoshop Vellum International Certificate in Photoshop Vellum Global Educational Services Σελίδα 9 από 10

 

Ενότητα 6: Φίλτρα & Smart Objects

Smart Objects 

Προσθήκη φίλτρων

Μετατροπή εικόνας σε πίνακα

Προσθήκη κίνησης με Motion Blur

Προσθήκη αντανάκλασης φακού με Lens Flare

Δημιουργία Halftone Poster Effect

 

Ενότητα 7: Ρετούς

Διόρθωση κόκκινων ματιών

Ρετουσάρισμα δέρματος

Ρετουσάρισμα ματιών 

Λεύκανση δοντιών

Αφαίρεση piercing

Διόρθωση μαύρων κύκλων ματιών

Ρετουσάρισμα σώματος

Αλλαγή χαρακτηριστικών προσώπου

 

Ενότητα 8: Οπτικά Στυλ & Εφέ

Εφέ Spotify duetone

Εφέ Instagram vintage

Εφέ 3D γυαλιών

Εφέ paper cut

Εφέ double exposure

Εφέ πίνακα ακουαρέλας

Εφέ έκρηξης pixels

Εφέ πυροτεχνημάτων

 

Ενότητα 9: Σκιές

Δημιουργία ρεαλιστικής σκιάς

Δημιουργία σκιάς αντικειμένου

Δημιουργία καμπυλωτής σκιάς κάτω από φωτογραφία Syllabus Έκδοση 1.0 – Διεθνές Πιστοποιητικό της Vellum στο Photoshop Vellum International Certificate in Photoshop Vellum Global Educational Services Σελίδα 10 από 10

 

Ενότητα 10: Επαγγελματικές Λύσεις

Ρυθμίσεις

Συντομεύσεις

Εξαγωγή

Place Embedded και Place Linked

RGB και CMYK

Ανάλυση εικόνας

Προσθήκη υδατογραφήματος

Προσθήκη πολλών εικόνων σε ένα έγγραφο

Artboards

Mockups