Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

Ενότητα 1: Καριέρα Assistant Manager

 

1.1 Ρόλος & Καθήκοντα Θέσεως Εργασίας

Ρόλος της Assistant Manager (Γραμματεία Διοίκησης)

Απαιτούμενα προσόντα: Γνώσεις & Δεξιότητες

Ανασκευή Παραδοχών Επαγγέλματος

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

 

1.2 Προώθηση Καριέρας

Διεκδίκησης Θέσεως Assistant Manager

Σύνταξη Βιογραφικού & Συνοδευτικής Επιστολής 

Συνέντευξη, Ευχαριστήρια Επιστολή

Προσωπική Δικτύωση

 

Ενότητα 2: Εταιρική Δομή & Περιβάλλον

 

2.1 Οργανωτική Δομή & Αρχές Λειτουργίας

Σύγχρονα Σχήματα Εταιρικής Οργάνωσης

Εταιρικές Εργασιακές Σχέσεις

Επιχειρηματική Ηθική, Δεοντολογία & Εθιμοτυπία

 

2.2 Εταιρική Περιβάλλον & Επικοινωνία

Εταιρική Αποστολή & Προβολή Εικόνας

Στρατηγική και συναφείς Λειτουργίες

Επίτευξη Εταιρικών Στόχων

 

Ενότητα 3: Θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων

 

3.1 Έννοιες Διοίκησης - Management

Έννοια & Είδη Ηγεσίας

Διαχείριση Ομάδων (αύξηση συνεισφοράς)

Ανάθεση Εργασιών & Καθηκόντων

Διαπραγματεύσεις – “Γεφύρωμα Διαφορών”

Διαχείριση Ρίσκου (κινδύνου)

Διαχείριση Ποιότητας (Αρχές)

 

3.2 Διαχείριση Έργων (Project Management)

Τι ορίζουμε ως Διαχείριση Έργου (Έννοιες, Παράγοντες)

Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση)

Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου

 

Ενότητα 4: Γραφείο & Τεχνολογία

 

4.1. Αποδοτικότητα Εργασιών

Προμήθειες Αναλώσιμων & Εξοπλισμός Γραφείου

Διαχείριση Δεδομένων

Χρήση Ειδικών Εφαρμογών

 

4.2. Χρήση Λογισμικού Microsoft Office

Συμβουλές χρήσης λογισμικού Word

Συμβουλές χρήσης λογισμικού Excel

Συμβουλές χρήσης λογισμικού PowerPoint (αναφορές, παρουσιάσεις)

Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Διαδίκτυο

 

Ενότητα 5: Διαχείριση Καθημερινότητας

 

5.1 Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας

Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας Σημειώματα - Μηνύματα

Σύνταξη Αναφορών

Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης

Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

 

5.2. Αποδοτικότητα Εργασιών Γραμματείας

 

Καθορισμός Προθεσμιών Διεκπεραίωσης

Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Επίλυση Προβλημάτων

Δείκτες Παρακολούθησης Αποδοτικότητας Γραφείου

 

Ενότητα 6: Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία

 

6.1 Ορισμός, Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων

 

Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις

Στοιχεία αναβάθμισης Εταιρικής Εικόνας

Σχέσεις με Πελάτες, Προμηθευτές, Media, Σωματεία, κλπ

 

6.2 Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων

 

Υλοποίηση Εκδηλώσεων

Επαγγελματικές Συναντήσεις

Επαγγελματικά Ταξίδια

 

Ενότητα 7: Επικοινωνία σε Περιβάλλον Γραφείου

 

7.1 Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής Επικοινωνίας

Κατανόηση Επικοινωνίας και σημασία Ανατροφοδότησης

Ανάπτυξη Ικανότητας επηρεασμού Επικοινωνίας – Τεχνικές Γλώσσα σώματος& Προφορική Επικοινωνία (ομοιότητες & διαφορές) Τηλεφωνική, Φωνητική, Τεχνικές Υποδοχής, Προσωπικές Συναντήσεις

 

7.2 Συνεργασία με Προϊσταμένους

Δημιουργία κλίματος Συνεργασίας

Συμβολή στη βελτίωση Προγραμματισμού Προϊσταμένου

Διαχείριση διαφωνιών με τον Προϊστάμενο

 

Ενότητα 8: Διευθέτηση Δύσκολων Καταστάσεων

 

8.1 Διαχείριση Συγκρούσεων

Ορισμός και Διαφοροποίηση προβλημάτων

Αξιολόγηση Λύσεων και εφαρμογή Τεχνικών Δημιουργικής Σκέψης

Ανάπτυξη κριτήρια επιλογών & αξιολόγηση Εναλλακτικών Επιλογών

 

8.2 Χειρισμός Δύσκολων Ανθρώπων

Από τη Σύγκρουση στη Συνεργασία

Διαφορετικότητα, υποθέσεις και Στερεότυπα

Χειρισμός «δύσκολων» ατόμων & Αδιεξόδων

 

Ενότητα 9: Προσωπική Ανάπτυξη

 

9.1 Προσωπική Ανάπτυξη

Διαχείριση Άγχους (δημιουργικό & καταστροφικό)

Διαπροσωπικές Σχέσεις (φόβος, επιθετικότητα, αποδοχή, απόρριψη)

Θέσπιση Προσωπικών Στόχων

 

9.2 Προσωπική Ανάπτυξη

Ενίσχυση Προσωπικής σας Εικόνας

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Αυτοπεποίθηση στον Εργασιακό Χώρο