Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

1 Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία

 

1.1 Ορισμός Κοινωνικής Οικονομίας

1.2 Αρχές Κοινωνικής Οικονομίας

1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Τρίτου Τομέα της Οικονομίας

1.4 Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

 

2. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

 

2.1 Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού

2.2 Κοινωνική Φροντίδα

2.3 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

 

3. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

 

3.1 Σύσταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων

3.2 Κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

3.3 Σχέσεις μελών

3.4 Γενική Συνέλευση - Διοικούσα επιτροπή

3.5 Διανομή κερδών και Πόροι Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

3.6 Δίκτυα συνεργασίας, Δυνατότητα Συμπράξεων και Προγραμματικές Συμφωνίες

3.7 Χρηματοδοτικά εργαλεία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

3.8 Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

3.9 Λύση και εκκαθάριση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

3.10 Λογοδοσία Κοινωνικών Επιχειρήσεων

 

4. Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

4.1 Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο

4.2 Εγγραφή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

4.3 Δικαιολογητικά Εγγραφής των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

4.4 Κριτήρια ένταξης στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

4.5 Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Syllabus Έκδοση 2.0 – Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship Vellum Global Educational Services Σελίδα 7 από 7

 

5. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

 

5.1 Τύποι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

5.2 Χαρακτηριστικά Κοινωνικών Επιχειρήσεων

5.3 Κίνητρα για τη Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων

5.4 Βήματα για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων

5.5 Μελέτη σκοπιμότητας Κοινωνικών Επιχειρήσεων

 

6. Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

 

6.1 Έννοια Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

6.2 Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)

6.3 Εκπόνηση του Marketing Plan

6.4 Σταδία κατάστρωσης – Βασικές φάσεις Marketing Plan

6.5 Έννοια Κοινωνικού Marketing

6.6 Φιλοσοφία του Marketing

6.7 Έννοια κοινωνικού προϊόντος και κατηγορίες κοινωνικού προϊόντος

6.8 Προγραμματισμός Marketing