Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

Η Αναπαραγωγή Ελληνικών κείμενων με πληκτρολόγηση.

Η εξεταστική διαδικασία του αντικειμένου έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξετάσει την ικανότητα των υποψηφίων να αναπαράγουν Ελληνικά κείμενα τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή, εξετάζοντας την ταχύτητα αλλά και τη συχνότητα των ορθών πληκτρολογήσεων. Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 1. Αναπαραγωγή ελληνικών κείμενων με πληκτρολόγηση.

 

1.1 Η ορθότητα της πληκτρολόγησης.

 

1.1.1 Η επιτυχή αντιγραφή ενός κειμένου μεγέθους 700- 800 χαρακτήρων, από τους οποίους η μεγάλη πλειονότητα είναι ελληνικοί χαρακτήρες.

1.2 Η ταχύτητα της πληκτρολόγησης.

1.2.1 Ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

 

1.3 Το ποσοστό των ορθών πληκτρολογήσεων.

1.3.1 Η σύγκριση του ποσοστού επιτυχημένων και μη πληκτρολογήσεων. 

 

Πληκτρολόγηση ελληνικών κείμενων υπό υπαγόρευση. Η εξεταστική διαδικασία του αντικειμένου αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να αναπαράγουν Ελληνικά κείμενα υπό υπαγόρευση, εξετάζοντας την ταχύτητα αλλά και τη συχνότητα των ορθών πληκτρολογήσεων. Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν

 

2. Πληκτρολόγηση ελληνικών κείμενων υπό υπαγόρευση.

2.1 Η ορθότητα της πληκτρολόγησης.

2.1.1 Η επιτυχή πληκτρολόγηση επτά προτάσεων οι οποίες αποτε- Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό Ελληνικής Δακτυλογράφησης Certificate in Typing Greek Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 7 από 7 λούνται στη πλειονότητα τους από ελληνικούς χαρακτήρες.

 

2.2 Η ταχύτητα της πληκτρολόγησης

 

2.2.1 Ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

 

2.3 Το ποσοστό των ορθών πληκτρολογήσεων.

 

2.3.1 Η σύγκριση του ποσοστού επιτυχημένων και μη πληκτρολογήσεων