Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη και βασικές οικονομικές έννοιες

Η συμπεριφορά των καταναλωτών και η ζήτηση των αγαθών

 Η παραγωγική διαδικασία και η προσφορά των αγαθών

Το τραπεζικό σύστημα, η προσφορά χρήματος και η νομισματική πολιτική

Το φαινόμενο των οικονομικών διακυμάνσεων, ο πληθωρισμός και η ανεργία 

Τα δημόσια οικονομικά 

Ανάγνωση και κατανόηση οικονομικών δεδομένων σε γραφήματα 

Επίλυση θεμάτων οικονομικής φύσης