Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

Ενότητα 1: Έννοια μεθοδολογία και εφαρμογή Marketing 

 

Εισαγωγή στην έννοια και λειτουργία του Marketing

 

Ενότητα 2: Επιθυμία του καταναλωτή

Διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Μείγμα Marketing

Μοντέλο SIVA

Διαδικασία ανταλλαγής

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος

 

Ενότητα 3: Εξέλιξη Marketing

Προσανατολισμός πωλήσεων

Marketing και διαχείριση σχέσεων

Η επιρροή του Μαρκετινγκ

 

Ενότητα 4: Περιβάλλον και Επικοινωνίες

Το δυναμικό περιβάλλον

Μάρκετινγκ μεταξύ επιχειρήσεων

Κοινωνικό Marketing και εταιρική κοινωνική ευθύνη Syllabus Έκδοση 1.0 – Διεθνές Πιστοποιητικό της Vellum στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες Vellum International Diploma in Marketing and Communications Vellum Global Educational Services Σελίδα 8 από 8

 

Ενότητα 5: Στρατηγικές Marketing

 

Δημιουργία Στρατηγικής

Προσθήκη προστιθέμενης αξίας

Branding

 

Ενότητα 6: Αξιολόγηση & Τοποθέτηση

 

Τοποθέτηση και χαρτογράφηση

Μοντέλο Ansoff Matrix

BCG Matrix 

Η προσέγγιση GE