Η Πληροφορική ή αλλιώς επιστήμη των υπολογιστών ονομάζεται η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ερευνά τα θεωρητικά θεμέλια και τη φύση των πληροφοριών, των αλγορίθμων και των υπολογισμών, καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα.

 

Vellum Diploma in IT Skills

 

Eίναι ένα πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής βασιζόμενο στο λογισμικό του MS office που εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες της τεχνολογίας των πληροφοριών,  αυτές δηλαδή που απαιτούνται κατά τη διάρκεια όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στην εργασία αλλά και στην καθημερινότητά μας.

 

Το Vellum Diploma in IT Skills πληροί τα κριτήρια και της ΚΥΑ 121929/Η/2014 - ΦΕΚ Βτ2123/01-08-2014 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έγκυρα πιστοποιητικά βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής για τις προκηρύξεις δημοσίων οργανισμών και του ΑΣΕΠ

 

Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level

 

Αυτό το πιστοποιητικό είναι βασικών δεξιοτήτων χρήστης υπολογιστή είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και πληροί τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης ΚΥΑ 121929/Η/2014 - ΦΕΚ Βτ2123/01-08-2014 . Είναι αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις δημοσίων οργανισμών. Αυτό το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τις ενότητες

Επεξεργασία κειμένου

Υπολογιστικά φύλλα

Υπηρεσίες διαδικτύου

Οι δεξιότητες των παραπάνω των ενοτήτων εξετάζονται μαζί σε μία ενιαία εξέταση διάρκειας 60 λεπτών μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος εξετάσεων στην Vellum

 

Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

 

Tο Vellum Diploma in IT Skills Proficiency αξιολογεί  και πιστοποιεί ικανότητες προχωρημένου επιπέδου σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της τεχνολογίας των πληροφοριών όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού.

Είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και πληροί τα κριτήρια της ΚΥΑ 121929/Η/2014 - ΦΕΚ Βτ2123/01-08-2014 και γίνεται αποδεκτό στις προκηρύξεις δημοσίων οργανισμών και από τον ΑΣΕΠ.

 

Vellum Diploma in IT Skills Professional

 

Είναι πιστοποιητικό που καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 και τα κριτήρια του Εθνικού συστήματος διαπίστευσης

Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των νέων τεχνολογιών απαιτεί την δια βίου ενημέρωση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων . Ο κάθε επαγγελματίας χειριστής ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και το κάθε στέλεχος επιχείρησης ή δημόσιο οργανισμού πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς τις γνώσεις του και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε εποχής . Τ Vellum Diploma in IT Skills Professional δεν είναι ακόμα πιστοποιητικό πληροφορικής -  είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο προσόν για κάθε  επαγγελματία που ακολουθεί όλες τις νέες τάσεις στο χώρο της πληροφορικής.

 

International Diploma in IT Skills for Health Workers

 

Αυτό το πιστοποιητικό είναι το μόνο εξειδικευμένο πιστοποιητικό πληροφορικής για όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους στον κλάδο υγείας. Σε αντίθεση με άλλα πιστοποιητικά πληροφορικής πιστοποιεί εξειδικευμένες γνώσεις για την εφαρμογή της πληροφορικής στον κλάδο της υγείας. Το International Diploma in IT Skills for Health Workers εκδίδεται και αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα να το έχετε στο βιογραφικό σας ενώ παράλληλα αποκτάτε και το αναγνωρισμένο και αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ πιστοποιητικό Vellum Diploma In IT Skills.

 

Vellum Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners

 

Aυτό το πιστοποιητικό πληροφορικής που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 ως 10 ετών είναι ιδανικό για την εισαγωγή τους στον κόσμο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Στόχος αυτού του πτυχίου είναι η ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών με δημιουργικό τρόπο που ψυχαγωγεί και εξοικιώνει  το μικρό μαθητή στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η  δομή των προγραμμάτων διδασκαλίας έχει γίνει με τη συνδρομή έμπειρων παιδαγωγών και διαμορφώνει τις βάσεις για τη σφαιρική κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων του βασικού επιπέδου στην πληροφορική προάγοντας την κριτική σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλίας από το μαθητή.

 

Mastering Excel

Σχεδόν κάθε εργασία απαιτεί σήμερα γνώση χρήσης υπολογιστικών φύλλων - το γνωστό σε όλους μας Excel-  βοηθάει καλύτερα από κάθε άλλο πρόγραμμα στην οργάνωση και διαχείριση δεδομένων,  στην ολοκληρωμένη παρουσίαση αποτελεσμάτων , στον υπολογισμό οικονομικών συναλλαγών και ποσοστών . Πολλοί ισχυρίζονται πως γνωρίζουν να χειρίζονται το Excel μόνο και μόνο επειδή είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων,  ελάχιστοι όμως είναι μάστερ στο Excel

Tο πιστοποιητικό Mastering Excel στοχεύει όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εφαρμογών του Excel αλλά κυρίως στις προηγμένες δεξιότητες . Μπορείτε να αποκτήσετε και να αποδείξετε ως πραγματικός επαγγελματίας γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για αυτό και απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων διασφαλίζοντας υψηλό το επίπεδο των επαγγελματικών τους προσόντων

 

Mastering Word

Το πιστοποιητικό Mastering Word σχεδιάστηκε για αυτούς που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους στην Επεξεργασία Κειμένου και μένουν και να ξεχωρίσουμε τις επιδόσεις τους

Με την απόκτηση του πιστοποιητικού Mastering Word  θα κατέχετε όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορείτε να δημιουργείτε και να επεξεργαστείτε επαγγελματικά έγραφα κειμένου ενώ παράλληλα θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τις άγνωστες και προχωρημένες λειτουργίες του Μicrosoft Word όπως και να χρησιμοποιείτε όλα τα εργαλεία του ώστε να μπορείτε να μορφοποιείται κατάλληλα τα έγγραφά σας και να φτιάχνετε όλο και πιο περίπλοκα έγγραφα