Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί / Διαχείριση Τμήματος Πωλήσεων (Sales management) 

Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Τμήματος Πωλήσεων

Προσωπικές πωλήσεις

Επιχειρηματική ηθική 

Η δύναμη της αποτελεσματικής επικοινωνίας

Κατανοώντας τον πελάτη

Εντοπίστε τους πελάτες σας

Στρατηγικές προσέγγισης στις πωλήσεις

Διαχείριση αντιρρήσεων