Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

1. Εισαγωγικό κεφάλαιο

 

Αναλογικές έναντι ψηφιακών αναπαραστάσεων

BITS

Xρήση των BITS για αναπαράσταση αριθμητικών τιμών

Xρήση των BITS για αναπαράσταση μη αριθμητικών τιμών

Η πεπερασμένη και η διακριτή φύση των υπολογιστών

Μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό

Μεγέθη αρχείων

Συμπίεση

Υπολογιστικό νέφος

 

2. Εισαγωγή στην Ψηφιοποίηση εικόνων

 

Εικόνες bitmap

Διανυσματικά γραφικά

Τύποι αρχείων ψηφιακών εικόνων

Μέγεθος αρχείου ψηφιακής εικόνας και βελτιστοποίηση

Αναπαράσταση χρώματος

Τρόποι χρωμάτων

Δυσκολίες αναπαραγωγής χρωμάτων σε ψηφιακές εικόνες

 

3 Αποθανατίση και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων

 

Σαρωτές

Απαθανάτιση ψηφιακών εικόνων  με σάρωση

Απαθανάτιση ψηφιακών εικόνων με ψηφιακή φωτογράφηση

Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας

Προσαρμογές χρώματος και τονικές προσαρμογές

Εργαλεία επιλογής σε προγράμματα επεξεργασίας εικόνα

Βασικά στοιχεία επιπέδων και προηγμένες τεχνικές επιπέδων

Εκτύπωση της τελικής εικόνας

Βελτιστοποίηση της τελικής εικόνας για το web

Εργασία με προγράμματα διανυσματικών γραφικών

Εργασία με βασιζόμενες σε pixels εικόνες και με διανυσματικά γραφικά