Είναι πιστοποιητικό που καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 και τα κριτήρια του Εθνικού συστήματος διαπίστευσης

Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των νέων τεχνολογιών απαιτεί την δια βίου ενημέρωση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων . Ο κάθε επαγγελματίας χειριστής ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και το κάθε στέλεχος επιχείρησης ή δημόσιο οργανισμού πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς τις γνώσεις του και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε εποχής . Τ Vellum Diploma in IT Skills Professional δεν είναι ακόμα πιστοποιητικό πληροφορικής -  είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο προσόν για κάθε  επαγγελματία που ακολουθεί όλες τις νέες τάσεις στο χώρο της πληροφορικής.

 

Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαχείριση αρχείων και φακέλων και κοινωνικά δίκτυα

 

Επεξεργασία Κειμένου και δημιουργία εκδόσεων

 

Υπολογιστικά Φύλλα Professional

 

Βάσεις Δεδομένων και συνδέσεις ODBC

 

Υπηρεσίες Διαδικτύου, δημιουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακή διαφήμιση

 

Παρουσιάσεις και Prezi

 

Ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων και ενσωμάτωση αρχείων (Work flow)

 

Βασικές Γνώσεις στην Επαγγελματική Χρήση του Η/Υ

 

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 

 

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

 

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 

Ειδικός Πληροφορικής σε θέματα προστασίας δεδομένων

 

Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Έξυπνων Εφαρμογών

 

Σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων με τη γλώσσα VHDL

 

 Η γλώσσα προγραμματισμού Java

 

Ψηφιακά Συστήματα Υπολογιστών

 

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού MIPS Assembly