Η "Core Πληροφορική " είναι ένας συνεργάτης της “Vellum Global Educational Services" , που προσφέρει πρόγραμμα σπουδών και την αξιολόγηση ενώ παράλληλα παρέχει τον μηχανισμό εξετάσεων για τους υποψηφίους προκειμένου να αποκτήσουν "International Diplomas in IT Skills"

Η "Vellum Global Educational Services" είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους Πιστοποιήσεων στην Ευρώπη των δεξιοτήτων Πληροφοριών για την Τεχνολογία και την Επικοινωνία.

 
Η "Core Πληροφορική", ως αποτέλεσμα του χρόνου, της προσπάθειας και της πρακτικής εμπειρίας στις επιχειρήσεις, είναι ένας "Vellum Global Educational Services” συνεργάτης και προσφέρει αξιολογήσεις επίσημα αναγνωρισμένες από τα Ευρωπαϊκά Υπουργεία Παιδείας.

Η "Core Πληροφορική" προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα πιστοποιήσεων σε δεξιότητες πληροφορικής ώστε να πληροί την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε σύγχρονα προγράμματα κατάρτησης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
 

Η "Core Πληροφορική” σε συνεργασία με το " Vellum Global Educational Services" " έχει αναπτύξει όλο το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος σπουδών μαζί με την βοήθεια  πιστοποιημένων στην εκπαιδευτική μεθοδολογία της Vellum εκπαιδευτικούς οργανισμούς.