Οι Αρχές και οι Αξίες μας

Η cCore Πληροφορική αναπτύσσεται με βάση της αρχές ενός  ισχυρού συστήματος αρχών και αξιών,  που συμβαδίζει με τη φιλοσοφία του ιδρυτή  και αποτελεί την βάση για την προσωπικότητα του.

Ικανοποίηση του πελάτη 

Ότι κάνουμε , αποσκοπεί σε ένα μόνο στόχο - την απόλυτη ικανοποίηση  στους πελάτες. Ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας είναι η  διατήρηση και συνεχής βελτίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης του πελάτη.

Ήθος και ακεραιότητα 

Όλες οι ενέργειες στον Όμιλο Quest, αποπνέουν σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διακρίνονται από εντιμότητα, σταθερότητα και υψηλό κώδικα ηθικής δεοντολογίας.

Ομαδικότητα 

Η συνεργασία ανάμεσα στην εταιρία και των πελατών της , στοχεύει στην επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων μέσω ομαλής και αποδοτικής ομαδικότητας.

Γνώση - Συνεχής Βελτίωση - Καινοτομία 

Συνεχής αναζήτηση και ενεργή υποστήριξη νέων ιδεών. Υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων και νεωτερισμών, που οδηγούν στη βελτίωση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Οργανισμού. Διαρκής διεύρυνση των γνώσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 

Υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και του υπεύθυνου επιχειρείν, συνδέοντάς τα με την τεχνολογία και την καινοτομία, ως εργαλεία ανάπτυξης και προόδου.

Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση 

Τεκμηρίωση των αποφάσεων με ποσοτικά στοιχεία, τοποθέτηση μετρήσιμων στόχων και αξιολόγηση με βάση το αποτέλεσμα.