Τα eLearning προγράμματα της Core Πληροφορική έχουν ως στόχο να αποτελέσουν ένα σημαντικό ορόσημο στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ομάδα  από σύγχρονα προγράμματα τα οποία διδάσκονται από απόσταση από εκπαιδευτές με πολύχρονη διδακτική εμπειρία .