Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

1. Εισαγωγή

 

Η φύση των ηχητικών κυμάτων

Πρόσθεση ηχητικών κυμάτων

Ψηφιοποίηση ήχου

Δυναμικό πεδίο

Μέγεθος αρχείου συμπίεση αρχείου και τύποι αρχείου ψηφιακού ήχου

MIDΙ

 

2 Καταγραφή και επεξεργασία ψηφιακού ήχου

 

Απόκτηση ψηφιακού ήχου

Βασικά στοιχεία χώρου εργασίας σε προγράμματα επεξεργασίας ψηφιακού ήχου

Βασική επεξεργασία ψηφιακού ήχου

Βασικά στοιχεία πολλαπλών διαύλων

Δημιουργία μουσικής

Διαμοιρασμός του ψηφιακού σας ήχου