Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

Ενότητα 1: Search Engine Optimization (SEO)

 

Εισαγωγή στο SEO

Βασικά ερωτήματα

Τρόπος λειτουργίας μηχανών αναζήτησης

Εμφάνιση στα αποτελέσματα αναζήτησης 

Google Search Console

Βελτίωση ταχύτητας ιστοσελίδας

Φιλικότητα προς κινητές συσκευές

Έρευνα για κατάλληλες λέξεις-κλειδιά

Εύρεση λέξεων-κλειδιών

Επιλογή λέξεων-κλειδιών

Δημιουργία Περιεχομένου

SEO για εικόνες

Backlinks

Youtube

Google My Business Syllabus Έκδοση 1.0 – Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στο Μάρκετινγκ μέσω Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης International Diploma in Internet and Social Media Marketing Vellum Global Educational Services Σελίδα 8 από 10

 

Ενότητα 2: Facebook Marketing

 

Λόγοι για να επιλέξετε το Facebook

Δημιουργία σελίδας στο Facebook

Εικόνες προφίλ και εξώφυλλο

Κουμπί προτροπής

Προσθήκη στοιχείων επιχείρησης

Δημιουργία δημοσιεύσεων

Τα πρώτα likes

Περισσότερα likes

Διαχείριση σχολίων

Στατιστικά

Ρόλοι χρηστών

Ομάδες στο Facebook

 

Ενότητα 3: Google Ads

 

Πλεονεκτήματα διαφήμισης με Google Ads

Τρόπος λειτουργίας Google Ads

Δημιουργία καμπάνιας

Στόχευση κοινού

Προϋπολογισμός και προσφορές

Παρακολούθηση μετατροπών

Επεκτάσεις διαφημίσεων

Επιλογή λέξεων-κλειδιών

Δημιουργία διαφήμισης

Επεξεργασία καμπάνιας Syllabus Έκδοση 1.0 – Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στο Μάρκετινγκ μέσω Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης International Diploma in Internet and Social Media Marketing Vellum Global Educational Services Σελίδα 9 από 10

 

Ενότητα 4: Google Analytics

 

Εισαγωγή στο Google Analytics

Το περιβάλλον του Google Analytics

Δημιουργία λογαριασμού Google Analytics

Τρόπος λειτουργίας Google Analytics

Δημιουργία προβολής

Προσθήκη φίλτρων

Δημιουργία στόχων

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου

Επισκόπηση κύριων εργαλείων

Αναφορές πραγματικού χρόνου

Αναφορές κοινού

Αναφορές απόκτησης

Αναφορές συμπεριφοράς

Τμήματα

Στατιστικά καμπάνιας

Παρακολούθηση συμβάντων

Αφαίρεση ψεύτικης κίνησης

Προσθήκη χρήστη

Σύνδεση Google Analtics με Google Ads Syllabus Έκδοση 1.0 – Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στο Μάρκετινγκ μέσω Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης International Diploma in Internet and Social Media Marketing Vellum Global Educational Services Σελίδα 10 από 10

 

Ενότητα 5: Facebook Ads

 

Εισαγωγή στο Facebook Ads

Δημιουργία διαφημιστικού λογαριασμού

Περιορισμοί περιεχομένου

Δομή διαφημίσεων

Επιλογή στόχου διαφήμισης

Στόχευση κοινού

Τοποθετήσεις διαφημίσεων

Προϋπολογισμός

Τελική μορφή διαφήμισης

Βασική ορολογία

Αναφορά διαφημίσεων

Υπόλοιπο λογαριασμού

Facebook Pixel

Προσαρμοσμένα κοινά

Παρόμοια κοινά

Απόκτηση like με χρήση προσαρμοσμένων κοινών

Δυναμικές διαφημίσεις για ecommerce

Διαφημίσεις στο Instagram

Διαχωρισμός κοινών

Business Manager