Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού του υπολογιστή, της διαχείρισης φακέλων και των κοινωνικών δικτύων.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να καταλάβει και να εκτελεί βασικές λειτουργίες σε έναν υπολογιστή.

Αντικείμενα Αξιολόγησης

Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν

Εργασία με εικονίδια

Εικονίδια

Τι είναι ένα εικονίδιο και πως δημιουργείται.

Επιλογή εικονιδίου

Μετακίνηση εικονιδίου

Διαγραφή εικονιδίου

Διαχείριση αρχείων

Χειρισμός Αρχείων

Μετακίνηση αρχείου από κατάλογο σε κα-τάλογο

Αντιγραφή αρχείου από κατάλογο σε κατάλογο

Κατανόηση και ρύθμιση των ιδιοτήτων καταλόγου και αρχείου

Ιδιότητες αρχείων

Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκεκριμένων αρχείων

Ρύθμιση των ιδιοτήτων συγκεκριμένων αρχείων

Ιδιότητες καταλόγων

Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκεκριμένων καταλόγων

Ρύθμιση των ιδιοτήτων συγκεκριμένων καταλόγων

Εργασία με καταλόγους

Κατάλογοι

Δημιουργία νέου καταλόγου

Μετονομασία καταλόγου

Μετακίνηση καταλόγου

Διαγραφή καταλόγου

Αντιγραφή καταλόγου

Εύρεση αρχείων

Αναζήτηση

Χρήση της εύρεσης για αναζήτηση αρχείων με βάση το όνομα, την ημερομηνία ή τον τύπο όπως ορίζεται

Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού Facebook

Δημιουργία λογαριασμού Facebook

Χρήση του φυλλομετρητή για την δημιουργία του λογαριασμού Facebook

Διαχείριση λογαριασμού Facebook

Προσθήκη φίλων

Δημιουργία Άλμπουμ φωτογραφιών

Επεξεργασία Άλμπουμ φωτογραφιών

Επεξεργασία Πληροφοριών

Διαγραφή Άλμπουμ φωτογραφιών

Επεξεργασία Ρυθμίσεων

Δημιουργία ομάδας

Αποστολή μήνυμα στα μέλη ομάδας

Δημιουργία και διαχείριση σελίδας Syllabus Έκδοση 4.3_1 – Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Χειριστής Η/Υ Εγκρίθηκε από: Τάκη Νικόλαο Vellum Diploma in IT Skills Professional Ισχύει από: 2/7/20 Vellum Global Educational Services Σελίδα 11 από 37

Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού Twitter

Δημιουργία λογαριασμού Twitter

Τι είναι το Twitter

Πως λειτουργεί το Twitter

Χρήση του φυλλομετρητή για την δημιουργία του λογαριασμού Twitter

Ξεκινώντας στο Twitter Ρυθμίσεις λογαριασμού

Ορολογία Twitter

Tweet

Mistweet

Twittersphere

Timeline

FailWhale

Follow

Followed

ReTtweet (RT)

#: τα hashtags

@(username)

Ξεκινώντας στο Twitter

Πως να βρείτε φίλους στο Twitter

Πως να στέλνετε μηνύματα στο Twitter

Εφαρμογές για το Twitter

Εισαγωγή Μενού

Μενού Επεξεργασία

Συμβουλές και κόλπα στο Twitter

Διαχείριση και προβολή Video με το YouTube

Προβολή video στο YouTube

Προβολή video στο YouTube σε κινητή συσκευή

 Προβολή video στο YouTube σε υπολογιστή

Προβολή βίντεο και λιστών παραγωγής

Πλοήγηση στο YouTube

Αναζήτηση και εύρεση video στο YouTube

Πώς να προηγηθείτε στο YouTube

Χρήση του κουμπιού Guide

Συλλογές

Συνδεθείτε με δημιουργούς video και άλλους θεατές

Σχόλια στο video

Αποστολή και λήψη προσωπικών μηνυμάτων

Προβολή παλαιών μηνυμάτων στο YouTube Inbox

Εισαγωγή επαφών από το YouTube στο Google+ Syllabus Έκδοση 4.3_1 – Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Χειριστής Η/Υ Εγκρίθηκε από: Τάκη Νικόλαο Vellum Diploma in IT Skills Professional Ισχύει από: 2/7/20 Vellum Global Educational Services Σελίδα 12 από 37

Διαμοιρασμός και ενσωμάτωση video

Διαμοιρασμός μιας λίστας αναπαραγωγής

Ενσωμάτωση video

Ενσωμάτωση λίστας αναπαραγωγής

Διαμοιρασμός video

Επιλογές προβολής

Προβολή video με αργές συνδέσεις

Προβολή video σε πλήρη οθόνη

Κατέβασμα video από το YouTube

Παρακολούθηση video με υπότιτλους

Αναζήτηση video με υπότιτλους

Αλλαγή της γραμματοσειράς και της διαμόρφωσης των υποτίτλων

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των υποτίτλων

Συνεισφορά υποτίτλων

Ποιότητα του Video

Αλλαγή του μεγέθους του παραθύρου αναπαραγωγής

Λίστες αναπαραγωγής

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής

Διαμοιρασμός λίστας αναπαραγωγής

Προσθήκη και διαγραφή video από τη λίστα αναπαραγωγής Watch Later

Ρυθμίσεις Απορρήτου στις λίστες αναπαραγωγής

Εμφάνιση λιστών αναπαραγωγής στο εικονίδιο Guide

Επεξεργασία λιστών αναπαραγωγής

Αυτόματη προσθήκη video σε λίστα αναπαραγωγής

Αξιολόγηση video

Αξιολόγηση περιεχομένου YouTube

Αξιολόγηση μουσικού video τοYouTube

Δημιουργία βίντεο και διαχείριση καναλιών

Επεξεργασία του video και των ρυθμίσεων του

Ρυθμίσεις του video

Σχόλια στα video

Προσθήκη υποτίτλων

Επεξεργασία υποτίτλων

Διαγραφή υποτίτλων

Ρυθμίσεις απορρήτου του video

Προσθήκη εφέ στο video

Προσθήκη ήχου στο video

. Κανάλια του

Δημιουργία καναλιού στο YouTube Syllabus Έκδοση 4.3_1 – Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Χειριστής Η/Υ Εγκρίθηκε από: Τάκη Νικόλαο Vellum Diploma in IT Skills Professional Ισχύει από: 2/7/20 Vellum Global Educational Services Σελίδα 13 από 37 YouTube

Προσθήκη υλικού στο κανάλι

Ρυθμίσεις σχολίων στο κανάλι

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής στο κανάλι

Μεταφόρτωση video στο κανάλι

Εγγραφή video από webcam

Δημιουργία κινούμενης εικόνας ή προβολή διαφημίσεων

Αποδεκτές μορφές video

Διαγραφή περιεχομένου από το κανάλι

 

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι απαντούν 40 ερωτήσεις

Είναι πιστοποιητικό που καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 και τα κριτήρια του Εθνικού συστήματος διαπίστευσης

Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των νέων τεχνολογιών απαιτεί την δια βίου ενημέρωση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων . Ο κάθε επαγγελματίας χειριστής ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και το κάθε στέλεχος επιχείρησης ή δημόσιο οργανισμού πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς τις γνώσεις του και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε εποχής . Τ Vellum Diploma in IT Skills Professional δεν είναι ακόμα πιστοποιητικό πληροφορικής -  είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο προσόν για κάθε  επαγγελματία που ακολουθεί όλες τις νέες τάσεις στο χώρο της πληροφορικής.

 

Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαχείριση αρχείων και φακέλων και κοινωνικά δίκτυα

 

 

Απαιτούνται όλες οι γνώσεις του Standard επιπέδου - Παρουσιάσεις με το MS Powerpoint

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

Βασικές λειτουργίες & Περιβάλλον εφαρμογής παρουσιάσεων

Χειρισμός παρουσιάσεων

Δημιουργία νέου προτύπου

Αποθήκευση προτύπου

Σχεδίαση παρουσίασης

Διαχείριση διαφανειών

Εισαγωγή διαφανειών από άλλη παρουσίαση

Εισαγωγή αρχείου επεξεργασίας κειμένου σε μία παρουσίαση

Ρύθμιση του φόντου των διαφανειών χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές(διαβάθμιση, υφή, μοτίβο, εφέ γεμίσματος)

Αποθήκευση διαφάνειας ως εικόνα (bmp, gif, jpg) 

Αντικείμενα

Αντικείμενα σχεδίασης

Μετατροπή εικόνας ή αυτόματου σχήματος σε αντικείμενο σχεδίασης

Αλλαγή της διάταξης των εικόνων, σχημάτων μεταξύ τους

Ομαδοποίηση των διαφόρων αντικείμενων

Κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων

Τοποθέτηση αντικειμένου σε συγκεκριμένο σημείο της διαφάνειας

Αυτόματη στοίχιση-κατανομή των αντικειμένων στη διαφάνεια

Παράλειψη φόντου και γραφικών από το υπόδειγμα των διαφανειών

Εφαρμογή ημιδιάφανου χρώματος σε αντικείμενο

Μορφοποίηση αντικειμένου ως 3-Δ

Ρύθμιση της 3-Δ σκιάς ενός αντικειμένου

Ρύθμιση του χρώματος γεμίσματος των αντικειμένων χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές (διαβάθμιση, υφή, μοτίβο, εφέ γεμίσματος)

Αντιγραφή μορφοποίησης ενός αντικειμένου σε ένα άλλο

Αλλαγή μεγέθους, με χωρίς ή όχι διατήρηση των αρχικών αναλογιών

Περικοπή μέρους μίας εικόνας

Αναστροφή και αντιστροφή αντικειμένου

Γραφήματα

Δημιουργία μικτού γραφήματος (Γραμμές σε δύο άξονες, Γραμμή-Στήλη, Γραμμή-Στήλη σε δύο άξονες)

Αλλαγή τύπου γραφήματος σε μικτό τύπο γραφήματος

Μορφοποίηση γραφήματος με χρήση των διαθέσιμων προσαρμοσμένων τύπων γραφήματος.

Μετατροπή σειράς δεδομένων σε διαφορετικό τύπο γραφήματος

Μορφοποίηση των αξόνων του γραφήματος (κλίμακα, κύριο διάστημα, τιμές του άξονα y κλπ…)

Διαγράμματα ροή

Δημιουργία διαγράμματος ροής, με χρήση των διαθέσιμων εργαλείων της εφαρμογής

Τροποποίηση/αλλαγή στοιχείων διαγράμματος ροής

Δημιουργία, τροποποίηση τύπων συνδέσμων ανάμεσα στα στοιχεία του διαγράμματος ροής Vellum Global Educational Services 13/15 Syllabus Έκδοση 2.0 – Πιστοποιητικό Γνώσης Προηγμένων Δεξιοτήτων Χειρισμού Η/Υ της Vellum Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

Πολυμέσα

Εισαγωγή ήχου στα εφέ κίνησης

Ρύθμιση χρονισμού για αυτόματη αναπαραγωγή

Εισαγωγή Video με εφέ κίνησης

Ρύθμιση χρονισμού για αυτόματη αναπαραγωγή

Σύνδεση με υπολογιστικά φύλλα & έγγραφα

Σύνδεση γραφήματος από αρχείο υπολογιστικού φύλλου και αλλαγή σε ενσωματωμένο αντικείμενο

Σύνδεση κειμένου από έγγραφο επεξεργασίας κειμένου και αλλαγή σε ενσωματωμένο αντικείμενο

Προβολή παρουσίασης και εκτυπώσεις

Επαύξηση παρουσίασης

Εφαρμογή θαμπώματος αντικειμένων μετά την κίνηση

Εφαρμογή κίνηση σε στοιχεία γραφήματος

Εισαγωγή/Τροποποίηση κουμπιών ενεργειών με δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη διαφάνεια κλπ.

Εφαρμογή χρονισμού μίας παρουσίασης

Απαλοιφή χρονισμού από μία παρουσίαση

Ρύθμιση της παρουσίασης για επανάληψη από την αρχή ή όχι

Δημιουργία-Τροποποίηση-Εκτέλεση προσαρμοσμένης προβολής διαφανειών

Μακροεντολές

Χρήση μακροεντολών

Δημιουργία απλής μακροεντολής

Εκτέλεση μακροεντολής

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συγκεκριμένο συνδυασμό πλήκτρων

 

Απαιτούνται όλες οι γνώσεις του Standard επιπέδου - Διαδίκτυο και διαχείριση email

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

 

Δημιουργία ιστοσελίδων

Διαχείριση Ιστοτόπων

Άνοιγμα ενός Ιστοτόπου

Κλείσιμο ενός Ιστοτόπου

Δημιουργία νέου Ιστοτόπου

Διαγραφή ενός Ιστοτόπου

Διαχείριση ιστοσελίδων

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας

Διαγραφή ιστοσελίδας

Μετονομασία ιστοσελίδας

Άνοιγμα ιστοσελίδας

Κλείσιμο ιστοσελίδας

Ιδιότητες

Ρύθμιση τίτλου ιστοσελίδας

Ρύθμιση ήχου παρασκηνίου, αριθμού επαναλήψεων

Εισαγωγή εικόνας ως φόντο ιστοσελίδας

Ρύθμιση φόντου/κειμένου με συγκεκριμένο χρώμα

Ρύθμιση περιθωρίων

Ρύθμιση Κωδικοσελίδας

Μορφοποίηση

Αλλαγή γραμματοσειράς όπως ορίζεται

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς όπως ορίζεται

Εφαρμογή έντονης, πλάγιας, υπογραμμισμένης γραφής

Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς

Αλλαγή χρώματος επισήμανσης

Απαλοιφή μορφοποίησης

Δεσμοί (Hyperlinks)

Δημιουργία δεσμών που καταλήγουν σε άλλες σελίδες ή άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Δημιουργία δεσμών που καταλήγουν ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου

Διόρθωση δεσμών

Σελιδοδείκτες (Bookmarks)

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Διαγραφή σελιδοδείκτη

Μορφοποίηση

Ρύθμιση στοίχισης παραγράφου

Ρύθμιση εσοχών (πριν από το κείμενο, μετά από το κείμενο, εσοχή πρώτης γραμμής)

Ρύθμιση διαστημάτων Πριν και Μετά, διάστιχο

Προσθήκη περιγραμμάτων και σκίασης σε παράγραφο

Ρύθμιση αναδίπλωσης κειμένου σε παράγραφο

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης σε λίστα

Επεξεργασία κουκκίδας ή αρίθμησης

Διαχείριση Φύλλων στυλ

Δημιουργία Φύλλων στυλ Τροποποίηση φύλλων στυλ

Σύνδεση ενός φύλλου στυλ σε μία ιστοσελίδα

Εφαρμογή στυλ σε παράγραφο (Heading1, Heading2. ..)

Διαχείριση πινάκων

Εισαγωγή/Διαγραφή πίνακα

Εισαγωγή/Διαγραφή γραμμών

Εισαγωγή/Διαγραφή στηλών

Εισαγωγή/Διαγραφή κελιών

Διαίρεση/Συγχώνευση κελιών

Στοίχιση πίνακα

Ρύθμιση περιγραμμάτων και σκίασης σε πίνακα

Διαχείριση εικόνων

Εισαγωγή εικόνας σε ιστοσελίδα

Διαγραφή εικόνας από ιστοσελίδα

Αλλαγή μεγέθους εικόνας

Κυλιόμενο μήνυμα (Marquee)

Εισαγωγή κυλιόμενου μηνύματος

Επεξεργασία κυλιόμενου μηνύματος Vellum Global Educational Services 15/15 Syllabus Έκδοση 2.0 – Πιστοποιητικό Γνώσης Προηγμένων Δεξιοτήτων Χειρισμού Η/Υ της Vellum Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

Διαχείριση φορμών

Εισαγωγή φόρμας σε ιστοσελίδα

Επεξεργασία φόρμας

Αποστολή δεδομένων φόρμας σε

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή σε αρχείο

Διαχείριση πλαισίων

Δημιουργία ιστοσελίδας με πλαίσια

Αντιστοίχιση ιστοσελίδας σε πλαίσιο

Απαιτούνται όλες οι γνώσεις του Standard επιπέδου - Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων με MS Access

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Πίνακες

Λειτουργίες πινάκων

Τροποποίηση τύπου δεδομένων ενός πεδίου

Χρήση του οδηγού αναζήτησης για δημιουργία νέου πεδίου με συγκεκριμένα δεδομένα

Δημιουργία Κανόνα επικύρωσης

Δημιουργία / Τροποποίηση της Μάσκας Εισαγωγής

Χρήση της ιδιότητας Προεπιλεγμένη τιμή

Χρήση της ιδιότητας Απαιτείται

Σχέσεις

Τροποποίηση ιδιοτήτων σχέσης (JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN)

Δημιουργία σχέσεων στο σχεδιασμό ερωτήσεων

 Φόρμες

Δημιουργία, μορφοποίηση φορμών

Χρήση και ρύθμιση χειριστηρίων (σύνθετο πλαίσιο – combo box, πλαίσιο λίστας – list box, πλαισίου ελέγχου – check box, ομάδας (group), πλαισίων κειμένου (text box)

Ρύθμιση σειράς εστίασης (TAB) των χειριστηρίων

Χρήση των διαφόρων τομέων της φόρμας (Κεφαλίδα, Υποσέλιδο Φόρμας/Σελίδας)

Χρήση πλαισίων κειμένου για υπολογισμούς με χρήση συναρτήσεων-μαθηματικών τύπων

Δημιουργία υποφόρμας

Τροποποίηση υποφόρμας

Εργασίες στα δεδομένα

Ερωτήματα

Δημιουργία ερωτημάτων δημιουργίας πίνακα

Δημιουργία ερωτημάτων ενημέρωσης

Δημιουργία ερωτημάτων προσάρτησης

Δημιουργία ερωτημάτων διαγραφής

Δημιουργία ερωτημάτων διασταύρωσης

Χρήση των συγκεντρωτικών στοιχείων

Δημιουργία υπολογιζόμενων πεδίων σε ερωτήματα (χρήση συναρτήσεων και μαθηματικών τύπων)

Δημιουργία παραμετροποιημένων ερωτημάτων

Δημιουργία ερωτημάτων εύρεσης διπλοεγγραφών

Δημιουργία ερωτημάτων εύρεσης αταίριαστων

Δημιουργία κριτηρίων με χρήση των LIKE, BETWEEN, OR, DAY, MONTH, YEAR, NULL, NOT, <, >, <=, >=, <>

Αναφορές - Εκθέσεις

Χρήση πλαισίων κειμένου για υπολογισμούς με χρήση συναρτήσεων-μαθηματικών τύπων

Χρήση των συναρτήσεων SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, συνένωση κειμένου

Χρήση σύνοψης αθροισμάτων, μέσων όρων, μεγίστων, ελαχίστων σε μία έκθεση

Αλλαγή σελίδας

.Εισαγωγή - Εξαγωγή δεδομένων

Εισαγωγή οριοθετημένου αρχείου

Σύνδεση πινάκων από άλλη βάση δεδομένων

Εξαγωγή στοιχείων σε αρχείο επεξεργασίας κειμένου ή υπολογιστικού φύλλου

Μακροεντολές

Χρήση μακροεντολών

Δημιουργία μακροεντολής

Εκτέλεση μακροεντολής