Θεμελιώδη στοιχεία ψηφιακής απεικόνισης

Η ψηφιοποίηση ενός ψηφιακού μέσου εμπεριέχεται πάντα στα βήματα της δειγματοληψίας και τις κβαντοποίησης. Ωστόσο εάν έχετε εργαστεί με προγράμματα επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν συναντάται ποτέ εμφανώς αυτούς τους όρους μέσα στα προγράμματα.

Σε αυτή την ενότητα θα συζητήσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις θεμελιώδεις αρχές ψηφιακής απεικόνισης και τις εφαρμογές επεξεργασίας εικόνων

 

Θεμελιώδη στοιχεία απεικόνισης ήχου

Οι ήχοι αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας αισθητηριακής εμπειρίας και είναι επίσης ένα αναλογικό φαινόμενο. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες καθημερινές μας αισθητηριακές εμπειρίες , σπάνια σκεφτόμαστε τον ήχο στη μικροσκοπική του διάσταση. Σε αυτή την ενότητα εξηγούμε και ερμηνεύουμε τη γραφική απεικόνιση του ήχου ως μία κυματομορφή και την κυματομορφή ως έναν τρόπο για να μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες που ακούμε

 

Θεμελιώδη στοιχεία απεικόνισης βίντεο

Στο φυσικό κόσμο αντιλαμβανόμαστε την κίνηση ως μία συνοχή ροή συμβάντων. Είναι ένας συνδυασμός οπτικής και ακουστικής και χρονικής εμπειρίας. Στον ψηφιακό κόσμο όμως η κίνηση αποθανατίζεται  ως μία αλληλουχία εικόνων σε σταθερά χρονικά διαστήματα. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τα βασικά στοιχεία για να μπορούμε να μετατρέπουμε το φυσικό κόσμο σε μία σειρά βίντεο.

 

Προηγμένες γνώσεις για την επεξεργασία βίντεο

 

Το ψηφιακό βίντεο είναι ένα μεγάλο θέμα με υψηλές απαιτήσεις γνώσεων. Για αυτό θα χρειαστείτε αυτή την ενότητα για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνολογία. Ακουληθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα και θα μάθετε όλα όσα χρειάζεστε για να έχετε μια πετυχημένη χρήση της τεχνολογίας.