Vellum International Certificate in Franchise Management

 

Ο θεσμός δικαιόχρησης (franchising) εμφανίζει πλέον σημεία ανάκαμψης και ωριμότητας μετά από 30 έτη παρουσίαση στην Ελλάδα. Έτσι η κερδοφόρα λειτουργία του συστήματος δικαιόχρησης προαπαιτεί στελέχη και επενδυτές ικανούς ως προς τη διαχείριση των διάχυτων πληροφοριών και την αυστηρή εφαρμογή του εκάστοτε επιχειρηματικού πλάνου που επιβάλλει ο δικαιοπάροχος.  Το Vellum International Certificate in Franchise management απευθύνεται σε στελέχη διοίκησης που ήδη εργάζονται στον κλάδο της δικαιόχρησης franchise,  σε εισερχόμενα στελέχη που ξεκινούν την καριέρα του σε συστήματα δικαιόχρησης , επιχειρηματίες υφιστάμενου καθώς επίσης και σε ανέργους φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ ΙΕΚ και λυκείων οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο της δικαιόχρησης

 

 

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Είναι ένα πιστοποιητικό των απαραίτητων επιχειρησιακών δεξιοτήτων των στελεχών που επιφορτίζονται τη γραμματική και τη διοικητική υποστήριξη μιας επιχείρησης βιομηχανίας φορέα ή οργανισμού. Τα παραπάνω στελέχη αποτελούν πρόσωπα ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα ανώτερα διευθυντικά κλιμάκια ενώ ταυτόχρονα οφείλουν να έχουν την ικανότητα εργασίας αυτόνομα  και αποτελεσματικά , συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης

 

Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Το πιστοποιητικό αξιολογεί δεξιότητες σχετιζόμενες με την κοινωνική επιχειρηματικότητα έτσι όπως αυτή ορίζεται και λειτουργεί στα πλαίσια του σχετικού Εθνικού νομοθετικού πλαισίου.Το εύρος των γνώσεων που καλύπτει είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσδίδει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους κατόχους.

 

Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη Xρήση Η/Υ

Είναι πιστοποιητικό εξειδικευμένο δεξιοτήτων το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει τους απασχολούμενους στο χώρο το μηχανογραφημένο λογιστήριο. Οι εξεταζόμενες λογιστικές δεξιότητες σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποτελούν απαραίτητα εφόδια και εγγύηση επαγγελματικής αποκατάστασης σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

 

 

Πιστοποιητικά Ελληνικής - Αγγλικής Δακτυλογράφησης

Στη σημερινή εποχή της εκμάθησης αλληλογραφίας ελληνικής και αγγλικής γλώσσας παίζει σημαντικό ρόλο σε οποιοδήποτε καριέρα. Η συγκεκριμένη δεξιότητα κρίνεται πολύτιμη όχι μόνο σε επαγγελματίες γραμματείς αλλά και σε λοιπά γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων καθώς  συντελεί σε μία πιο παραγωγική και εποικοδομητική εργασία.  .Όσο αφορά την αγγλική δακτυλογράφηση αποτελεί ιδανικό εφόδιο καριέρας οικονομικών διοικητικών στελεχών καθώς η ανάγκη εκμάθησης της αγγλικής δακτυλογράφησης  γίνεται ακόμη πιο επιβεβλημένη σήμερα αφού η χώρα μας ως μέλος της ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πολλαπλασιάσει τις ανάγκες της γραπτής επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα

 

Πιστοποιητικό στις Βασικές Θεωρίες Οικονομικών

Αυτό το πιστοποιητικό επισκοπεί σε γνώσεις δεξιότητες ικανότητες που σχετίζονται με τις βασικές έννοιες και την κατανόηση του οικονομικού κυκλώματος της χώρας μας . Απευθύνεται ιδιαίτερα στους φοιτητές και τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κολεγίων που επιθυμούν να κατανοήσουν βασικές οικονομικές έννοιες της αγοράς και για να είναι σε θέση να παρακολουθούν τα οικονομικά δρώμενα της χώρας μας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο

 

Πιστοποιητικό στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Η παροχή άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες είναι απαραίτητη για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Το Vellum Diploma in Customer Services παρουσιάζει τα θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν στην εξυπηρέτηση πελατών και εξηγεί πως μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Επιπλέον περιγράφει πως μία επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει το πρόγραμμα εξυπηρέτησης των πελατών της στο ψηλότερο επίπεδο.

 

Πιστοποιητικό στη Διοίκηση Πωλήσεων

Το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τα θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν τον κλάδο των πωλήσεων και το μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα δίνει στους συμμετέχοντες στην επιμόρφωση για τις ικανότητες ώστε να παρουσιάσουν το τμήμα πωλήσεων με σκοπό την ουσιαστική και αποδοτική διαχείριση του νευρολογικό αντικείμενο των πωλήσεων

 

Vellum International Diploma in Marketing and Communications

Το πιστοποιητικό αυτό απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται ή προτίθεται να απασχοληθεί στη διοίκηση μιας επιχείρησης εφαρμόζοντας εργαλεία διαχείρισης και επικοινωνίας μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο του οποίου η αξία πρέπει να σημειωθεί για την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Όπως και το παγκόσμιο μάρκετινγκ η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι δύο βασικοί συντελεστές για τη βέλτιστη εσωτερική και εξωτερική διαχείριση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού

 

Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο  νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα θεσμοθετεί ένα κοινό Πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εισάγοντας νεωτερισμούς ,βασικές αρχές , δικαιώματα,  υποχρεώσεις και ένα αυστηρό πλαίσιο ποινών και σε περιπτώσεις παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Αυτό το πιστοποιητικό στοχεύει καταρχάς στην παρουσίαση του γενικού πλαισίου και των βασικών δεξιοτήτων καθώς και στην εξειδίκευση και στην πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να έχει το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ώστε να μπορεί να με ασφάλεια να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών αλλά και να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι κάνω ώστε να ορισθεί υπεύθυνος προστασίας των προσωπικών δεδομένων