Προγραμματισμός σε PHP

Σε αυτή την ενότητα θα πάρετε μια πρώτη γεύση της γλώσσας PHP. Οι αναγνώστες που είναι αρχάριοι στο προγραμματισμό μπορεί να δυσκολευτούν περιστασιακά αλλά δεν πρέπει να ανησυχούν. Αυτή η ενότητα έχει σαν βασικό στόχο να διδάξει την γλώσσα PHP  μαζί με τα δομικά της στοιχεία όπως είναι διατάξεις και αντικείμενα. Με πολλά παραδείγματα μπορείτε να αποκτήσετε την ικανότητα για συγγραφή κώδικα και διαχείρισης αποτελεσμάτων.

 

Προγραμματισμός σε C++

 

Σε αυτή την ενότητα δίνονται τα βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού C++ , την διαδικασία προγραμματισμού της, τα βασικά δομικά στοιχεία της, τους κανόνες και τους  μηχανισμούς δημιουργίας προγραμμάτων.

 

Προγραμματισμός σε Python

H Python είναι μια δημοφιλή γλώσσα προγραματισμού στην σύγχρονη εποχή καθώς χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, την δημιουργία λογισμικού, τα μαθηματικά και την δημιουργία system scipt. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε όλες τις αρχές που διέπουν αυτή την γλώσσα προγραμματισμούς έτσι ώστε να δημιουργήσετε τα δικά σας προγράμματα. 

 

Προγραμματισμός σε Javascirpt

H JavaScript αρχικά δημιουργήθηκε για να δώσει "ζωή" στις ιστοσελίδες. Το βασικό στοιχείο αυτής της γλώσσας είναι τα script  και γράφονται αποκλειστικά για χρήση στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και να εκτελούνται αμέσως μόλις φορτώνεται μια ιστοσελίδα. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε να προγραμματίζετε script που θα τα χρησιμοποιήσετε σε δικές σας ιστοσελίδες για να τις ζωντανέψετε.